No products in the cart.

0

No products in the cart.

(133****) Zachrání esperanto Evropu?

Ahoj, jak to jde? Dneska mám pro tebe velmi velmi velmi, aspoň tedy pro mě, zajímavou epizodu. Narazila jsem na článek na huffingtonpost od Vincenta Jacquesa. Vincent Jacques je velký euro-optimista, podporuje evropskou integraci a v roce 2019 založil hnutí Espéranto pour l’Europe. Já osobně se o esperanto zajímám už pár týdnů a brzy ti o něm ještě natočím speciální epizodu. Líbí se mi jeho hlavní myšlenka.

Stejně jako tvůrce esperanta, Ludwig Zamenhof, i Vincent Jacques věří, že díky esperantu si mohou lidé lépe rozumět a mohou snadněji žít v míru, protože si budou jazykově všichni rovni. Možná trochu utopická idea, ale pojďme se spolu podívat na to, co Vincent Jacques píše. Přeložila a zjednodušila jsem pro tebe jeho článek – co si myslí o esperantu, evropské jednotnosti a rovnosti a kulturní rozmanitosti. Odkaz na originální článek najdeš na www.slowczech.com.

Jazyk není jenom prostředkem komunikace, ale je taky základem identity národů. V Evropské Unii máme 24 oficiálních jazyků a teoreticky jsou si všechny úřední jazyky Evropské Unie rovny. Teoreticky. V evropských institucích má dnes totiž privilegované postavení angličtina. Nebo v lepším případě jsou webové stránky a oficiální dokumenty k dispozici 3 nebo 4 dalších jazycích.

A přesto, navzdory desítkám miliard eur, které státy každý rok utratí za jazykové pobyty, každý druhý Evropan nemluví anglicky. A dokonce i ti, kteří angličtinu ovládají, říkají, že jejich úroveň má daleko do plynulého projevu. Jak vidíme, Evropská unie institucionalizuje jazykovou diskriminaci.

Použití angličtiny jako dominantního jazyka Evropské unie tvoří několik problémů. Především nikdo s evropskými národy nekonzultoval, jestli všichni souhlasí. Nikdo nezorganizoval žádné referendum, nikdo neuspořádal žádnou debatu! Pokud dojde k Brexitu, nebude už angličtina historickým jazykem žádné členské země. V tomto případě bude Evropská unie k fungování používat cizí jazyk.

Ano, angličtina se stále hojně používá na celém světě a angličtina je samozřejmě jazykem Spojených států, tedy USA, který je naším hlavním obchodním partnerem. Ale stejně můžeme mluvit o čínštině nebo arabštině. Tyto jazyky bychom mohli všichni přijmout jako společný jazyk, pokud se budeme řídit stejnou logikou co se angličtiny týče.

Je nutno vědět, že angličtina neměla v EU vždy dominantní postavení. Když vzniklo EHS (Evropské hospodářské společenství), t.j. předchůdce EU, byla hlavním dorozumívacím jazykem francouzština. A když tedy Evropská unie už jednou změnila pracovní jazyk, proč by ho nemohla změnit znovu? Toto je nicméně důležité rozhodnutí a pokud chceme, aby naše drahá Evropská unie dodržovala základní principy, musíme změnit přístup. Jaké jsou základní myšlenky vzniku EU? Demokracie, zachování kulturní rozmanitosti, rovnost mezi národy a rovnost mezi jednotlivci. A který jazyk bude primární? Měli bychom se rozhodnout v kontextu veřejné debaty. A proč ne s referendem?

Jaké máme kandidáty na nový oficiální společný jazyk EU? Nemčina je nejrozšířenější jazyk po Brexitu. Čínština je nejrozšířenější jazyk na světě. Angličtina je dominantní jazyk světového obchodu. Francouzština je mezinárodní historický jazyk až do 20. století. Tak který kandidát je ten ideální?

Odpovědět nám může Albert Einstein, který řekl: „Co se mezinárodního jazyka týče, esperanto je tím nejlepším řešením“. Jelikož máme na výběr z 6 000 jazyků, proč si vybrat složitý jazyk, který je obtížné vyslovovat a který se budeme dlouho učit? Když esperanto, jazyk uznávaný UNESCem a několika dalšími mezinárodními organizacemi, se učí desetkrát rychleji než kterýkoli jiný jazyk? Esperantem můžeme mluvit za méně než rok. Na angličtinu, francouzštinu nebo němčinu potřebujeme někdy i více než 10 let. Tolstoj dokonce říkal, že je možné esperanto plynule číst po 2 hodinách studia. Navíc existuje mnoho bezplatných online kurzů, které vám umožní naučit se jazyk do takové úrovně, abyste mohli bez problémů konverzovat. Jeden z nich dokonce nabízí metodu “12 lekcí ve 12 dnech”. Není třeba drahý jazykový pobyt. Esperanto je možné se perfektně naučit doma. Jako samouk.

Gramatika esperanta je zcela pravidelná, logická. Všechna slovesa se časují stejným způsobem, všechna množná čísla jsou pravidelná, písmena jsou vždy vyslovována stejným způsobem. V esperantu neexistují gramatické výjimky a tedy ani složitost. Současně si ale esperanto zachovalo potřebné nuance a přesnost jazyka.

Esperanto je také souborem hluboce humanistických hodnot. Tvůrcem esperanta je Ludwig Lazare Zamenhof, který žil v roce 1887 v Ruskem okupovaném Polsku. Všiml si, že jazyky nejsou jen prostředkem komunikace, ale také faktorem dominance. To znamená, že některé národy dominují jiným národům jen proto, že mluví rozšířenějším a častějším jazykem. Zamenhof proto vytváří esperanto, neutrální jazyk, který patří všem národům. A když mluvíme esperantem, jsme si všichni rovni. Jeho snadné studium umožní každému mluvit bez obtíží. Jak bohatý, tak chudý mají stejné podmínky a tím nevznikne rozdělená společnost. A protože se esperanto učí tak rychle, máme dost času na prohloubení znalostí vlastní kultury nebo na objevování jiných kultur.

Je velmi do očí bijící, jak rozdílné jsou kořeny esperanta a kořeny angličtiny. Esperanto vzniklo na humanistickém základě, zatímco angličtina se stala jazykem obchodu a financí. Esperanto není jenom prostředkem komunikace, esperanto je především základem identity národů. Přejeme si Evropu, kde dominuje obchod a finance, nebo Evropu, která je postavena na základech rovnosti, sdílení a humanismu?

Originální článek je tady: www.huffingtonpost.fr

©SlowCZECH, Eliška

  1 Comment

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daniela

Arabic culture, nature, family

I’m Daniela or Danča. I enjoy working with adults from different cultural backgrounds. To me, Czech is like a beautiful forest that we explore together. Let’s play games, discover new strategies, and share our hobbies in class. I love traveling, swimming, reading, watching films, and singing in a vocal band.

Vendy

Plants, books, Spain

I am slowczech courses manager and a Prague-based Czech tutor. Let’s conquer language fears together! I know how to tailor our lessons and ask you about your goals. Is it chatting over beer, work emails, university studies, family connections? I adore languages, plants, sitcoms, books, documentaries, ping-pong, and nature trips.

Monika

Enthusiasm, minimalism, socializing

I’m Monika, or Monča, slowczech event & good mood manager. I love meaningful conversations and meeting new people. Languages and cultures are my passion.  I was living in France, England and Vietnam. As a Czech tutor, I focus on understanding your needs and creating a positive, supportive environment.

Šárka

Wine, design, languages

I’m the slowczech tutor and e-shop manager living in Brno. Having lived in Spain and Russia, I love travelling – exploring new places brings me joy. I cherish the variety and surprises that life offers. Teaching allows me to embark on adventurous journeys with my students. Let’s discover the world together!

Martina

Travelling, new ideas, optimism

I’m creative content manager and tutor from Ostrava. As a tutor, translator, and course coordinator, I understand that every student is unique and requires a personalized approach. Whether you’re refining grammar or starting from scratch, I will help you. I incorporate real-life materials. Seeing your progress brings me joy!

Maruška

Games, sarcasm, my cat

I’m Marie, your friendly tutor and slowczech network & lab manager. I love connecting with students, fostering love for learning, and indulging in some Czech language nerdiness. I’m a Prague native, and I also love getting out of the city to hike and explore. Podcasts, British comedy, DnD, and spending time with my cat!

Jindra

Nature, meditation, children

I am technical coordinator of slowczech content and tutor for children. I have been working with children since ever and there is no better job! In lessons love using stories, games and pictures. We always laugh a lot. Besides teaching, I enjoy meditation and spending time outside.

Michaela slowczech teacher

Michaela

Czech language, picnics, Prague

I’ve been teaching Czech since 2013, starting with native speakers and later focusing on Czech as a foreign language. It’s my calling to help you with this awesome language. In my classes, we play games, explore idioms and enjoy observing progress. Let’s talk books, movies, dogs, sun in our lessons!

Music, lgbtq+, religions

I’m Barbora, or Bára. Life is amazing with wonderful people, my husband and my child by my side. I’m lucky to have my dream job, helping people understand each other. I enjoy both learning and teaching. I love working on conversation skills and correct pronunciation. Share your stories with me!

Ema

Music, French, communication

I’m Ema (or Míša), and I fell in love with teaching Czech eight years ago. Learning a language is a journey and I am here to be your guide and help you to enjoy it. Together, we always set a destination (in a week/month/year) and create a detailed itinerary, so we don´t get lost on the way. I love travelling, hiking, yoga, music, and dancing. I have a little baby now. That’s why I also offer WhatsApp and Hybrid lessons.

Leona

Chinese, Asia, travelling

大家好!I am Lee, an experienced foreign language teacher. My background includes teaching students of all levels. I always listen to my students’ concerns, and I help them unlock their full potential. It really brings me joy to see my students make progress. Let’s get the ball rollin’! 加油加油

Petra L.

Czech culture, self-reflection, family

Since 2017, I’ve been teaching Czech to both groups and individuals. I tailor lessons to my students’ preferences, offering exam preparation or fun conversational classes. I believe that language connects us and fosters understanding. I’m also a certified teacher for children and have extensive experience working with kids.

Jak používat tuto stránku?

Díky, že ses přidala do slowczech network! Do balíčku předplatného jsme zabalili opravdu spoustu funkcí. Pojďme je společně prozkoumat.

Na této stránce najdeš:

 • přímý odkaz na server Discord pro lektory
 • odkazy na Discord pro přístup ke kalendáři workshopů
 • záznamy z předcházejících workshopů
 • odkazy na slevy u našich partnerů
 • tlačítka pro správu předplatného
 • naše podmínky služby

Věděla jsi, že ilustrace níže je Magion I, první československá družice?

Nicole

Canada, ecology, introvert

I started teaching in 2013 as a volunteer in a Czech village in Ukraine. After teaching in Ukraine and Canada, I joined slowczech full-time. I focus on conversation lessons. I really enjoy getting to know my students! I’m passionate about protecting the environment and volunteer for ecological organizations.

Peťa S.

Walks, my family, languages

I’m one of the lucky ones whose hobby is their job. I’ve learned ten foreign languages so far, and I’m currently learning German. I understand the challenges of learning Czech, but the feeling of finally getting it is incredible. I love traveling, reading books and spending time outdoors.

Veronika

Optimism, languages, relationships

I’m enthusiastic Czech tutor and Spanish interpreter. Tolerance, positive mind, joy and respect are priorities for me – in lessons and in life. I spent some time abroad and I also study languages, so I can understand your needs. I am fascinated by interpersonal relationships, human mind and wonders of nature.

Anička

Traditions, my daughter, meeting people

I’m Anna or rather Anička, and since 2019 I’ve been teaching Czech with a focus on interesting and entertaining methods. I prioritize conversations and dialogues to help students understand how the languages work. I aim to create a nurturing environment for you. Let’s start this wonderful language journey together!

Anna R.

Mexico, Czech language, new people

I´m freelance tutor since 2019 currently living in Mexico. I use mostly communication methods of teaching, which means we will talk a lot. I believe language lessons are not only about learning a new language, but it is a great opportunity to explore different culture, meet new people, make friends!

Eva

Nature, Russian, icecream

I am constantly looking for playful and unconventional ways of teaching. I understand the Russian soul and speak Russian myself at a native level. I can help Russian speakers avoid the pitfalls that come with the similarities between 2 languages. I am not afraid to sleep alone in the forest.

.

Premium content

The videos and podcasts from slowczech Lab complement the free version. You can find them in the respective posts, located in the red section, as shown in the image below.

illustration of how the czech material for premium members are displayed

How to use this page?

Thank you again for joining the slowczech Lab! We’ve packed as many features as we could into this subscription, so there’s a lot for you to explore.

On this page, you’ll find:

 • a direct link to the slowczech Lab’s Discord server
 • specific links on Discord to access the group lesson schedules
 • all the premium videos and podcasts, pre-filtered for your convenience
 • buttons to manage or cancel your subscription
 • our terms of use

Interesting tidbit: the illustration below depicts a “táborák”, a beloved tradition in Czechia. Friends and families gather around a campfire to relax, chat, grill buřty, and sip beer.

With slowczech, we aim to provide you with a similar atmosphere: a warm, welcoming space to meet fellow learners and practice your Czech in a no-pressure setting. Enjoy! :)

group lessons

You have the opportunity to enroll in 2 groups lessons per month.

The standard break down is between beginner and advanced students

The decision of the day and time of the lessons is based on a voting system held in Discord.

We will do our best to accomodate everyone! 

Eliška

business, mother, polyglote

I am slowczech founder and from my experience I know two things: beginners can understand words with time. And enjoyable input is vital for natural language acquisition. Many give up Czech due to old methods, irrelevant vocabulary or overwhelming grammar. Let’s change that and make learning Czech exciting and effective.