No products in the cart.

0

No products in the cart.

Membership Level change

You have selected the slowczech network membership level.


Chtěla bys vyzkoušet první měsíc zdarma? Stačí použít slevový kód JEDENMESIC při kliknutí na odkaz výše.

Už znáš slowczech dost a víš, že chceš být plnoprávnou členkou networku? Stačí si vytvořit účet (create account) nebo se přihlásit (login) a pokračovat k platbě.

Uvidíme se v networku!

The price for membership is 500,00 Kč per Month

Do you have a discount code?


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

slowczech Lab & slowczech network terms of service

slowczech Lab terms of service

Welcome to slowczech Lab, where we are dedicated to providing you with quality language learning resources. By subscribing to our Service, you agree to be bound by these Terms of Service.

Subscription Fee and Renewal

The subscription fee for our Service is 500 CZK per month. This fee is due monthly on the same day of the month that you initially subscribed and will be automatically charged to your payment method on file.

To avoid automatic renewal and the associated charge, you must cancel your subscription before the renewal date. Please see the 'Cancellation and Refund Policy' clause for instructions on how to cancel.

The subscription will renew automatically on the same day of the month that you initially subscribed. If you do not wish to renew your subscription, please notify us as described in the Cancellation Policy clause.

To facilitate automatic payments, valid payment details must be stored with the Stripe payment gateway service and the WooCommerce e-shop service. We don’t see your bank and personal details. Members are responsible for regularly updating and ensuring the accuracy of card details.

Services Provided

Your subscription includes access to the following premium resources:

 1. Premium Media Content: Subscribers will have unlimited access to our collection of premium audio and video content tailored for Czech learning.
 2. Community Interaction: Subscribers can join our exclusive Discord server to interact with fellow learners and Czech tutors.
 3. Group Lessons: Subscribers may attend up to 2 online group lessons each month. Scheduling of these lessons is at the discretion of the tutors.

Limitation of Tutor Assistance

Tutors' roles are to facilitate communication among participants, answer general questions, and provide basic assistance. This support is supplementary and is not intended to replace comprehensive personal tutoring or professional advice. The scope and extent of assistance are subject to the discretion of both the tutor and the service provider.

Any misuse or excessive demands on tutors may result in a warning or, in severe cases, termination of subscription without refund.

Scheduling of Online Group Lessons

The scheduling of the group lessons is at the sole discretion of the tutors and the service provider. We value the input and feedback of our subscribers and will consider such communications when determining lesson times. Subscribers are encouraged to provide their preferences and suggestions in the designated channel on our Discord server, which we will take into account to the extent possible when organizing lesson schedules.

Cancellation and Refund Policy

Subscribers have the right to cancel their subscription and request a full refund within 14 days of the initial purchase, provided they have not logged into any group lessons. Logging into a group lesson, even without active participation, within this 14-day period will forfeit the subscriber's right to a refund.

Group lessons are conducted on third-party video conferencing platforms. Logging into the lesson, either in full or in part, through audio and video, constitutes participation.

Subscribers may cancel their subscription at any time; however, no refunds will be issued for the remaining period of the subscription once a payment is made.

To cancel, subscribers must use their account dashboard on our website: https://slowczech.com/membership-account/membership-cancel/.

Alternatively, subscribers may request cancellation by sending an email to contact@slowczech.com.

Following a cancellation request, access to subscription services will continue until the end of the 30-day period that follows the last payment. Cancellations will become effective at the end of this period.

Code of Conduct

Subscribers are expected to conduct themselves appropriately when using the Service and interacting with tutors and other subscribers. Harassment, discriminatory remarks, or any other disruptive behavior will not be tolerated and may result in immediate termination of the subscription without refund.

Limitations of Service and Liability

While we strive to provide the best possible service, slowczech Lab is not liable for any technical issues, including but not limited to, service outages, loss of data, or any other interruptions.

Slowczech Lab is not responsible for the progress or results of any subscriber’s language learning journey.

Privacy and Data Protection

Slowczech Lab respects the privacy of its subscribers. Personal data will only be used in accordance with our privacy policy and will not be shared with third parties without explicit consent.

Intellectual Property Rights

All content provided as part of the Service, including but not limited to media files, instructional materials, and community contributions, are the intellectual property of the Service or its licensors. This content is for personal use only and may not be copied, distributed, or used in any other manner.

Changes to Terms of Service

We reserve the right to make changes to the Terms of Service at any time. Subscribers will be notified of any changes via the email address provided upon registration. The timeframe for advance notice is at our discretion. Upon notification of changes to the Terms of Service, subscribers have the option to terminate their subscription before the new terms take effect.

Continued use of the Platform after such changes shall constitute your consent to such changes.

Governing Law

These Terms shall be governed by the laws of the Czech Republic, without regard to its conflict of law provisions.

Contact Information

For any questions or concerns regarding these Terms or the Service, please contact us at contact@slowczech.com

By subscribing to our Czech Language Learning Service, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms of Service.

***

Podmínky služby pro slowczech network

Vítejte ve slowczech network. Nabízíme řadu služeb navržených tak, aby pomohly lektorům češtiny pro cizince v jejich profesním rozvoji. Předplatným našich služeb souhlasíte s následujícími Podmínkami služby.

Předplatné a poplatky

Měsíční poplatek za přístup k naší Platformě je 500 CZK.

Předplatné je splatné měsíčně a není vratné, kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách.

Vaše předplatné se automaticky obnoví ve stejný den měsíce, kdy jste se původně registrovali. Pokud si nepřejete obnovit své předplatné, musíte jej zrušit před datem obnovení. Rovněž nás prosím informujte v souladu s naší Politikou zrušení předplatného.

Předplatné je možné kdykoliv zrušit, ale po provedení platby nebudou vyplaceny žádné refundace za zbylou část předplatného období.

Pokud je využit kód pro získání členství na první měsíc zdarma, členství bude automaticky prodlužováno ve stejný den měsíce, kdy jste se registrovali. První platba 500 CZK bude automaticky stržena první den druhého měsíce.

Poskytované služby

Vaše předplatné zahrnuje přístup k následujícím zdrojům:

 1. Měsíční workshopy: Přístup k měsíčnímu workshopu s hostujícím řečníkem na témata související s lektorstvím češtiny pro cizince.
 2. Záznamy workshopů: Přístup k videozáznamům všech předchozích workshopů uskutečněných jako součást služby.
 3. Komunitní zapojení: Přístup k našemu privátnímu serveru na Discordu pro interakci s kolegy a nepřetržitý profesní rozvoj.
 4. Affiliate slevy: Přístup k exkluzivním slevám vyjednaným s různými společnostmi, které mohou být prospěšné lektorům češtiny pro cizince.

Politika zrušení a vrácení peněz

Předplatitelé mají právo zrušit své předplatné a požádat o plné vrácení peněz do 14 dnů od počátečního nákupu, za předpokladu, že se nezúčastnili žádného živého workshopu v tomto období. Účast zahrnuje plnou nebo částečnou přítomnost prostřednictvím zvuku a videa na platformách pro videokonference třetích stran.

Pokud se předplatitel zúčastní jakéhokoli živého workshopu během 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz je ztraceno.

Předplatitelé mohou kdykoliv zrušit své předplatné prostřednictvím řídicího panelu svého účtu na naší webové stránce: https://slowczech.com/membership-account/membership-cancel/. Alternativně lze žádosti o zrušení zasílat na e-mail contact@slowczech.com. Nicméně, po zrušení předplatného nebudou vráceny peníze za zbývající období předplatného.

Žádosti o zrušení budou zpracovány okamžitě, ale přístup k předplatnému bude pokračovat až do konce 30denního období následujícího po poslední platbě.

Omezení služby a odpovědnosti

Naše Platforma je poskytována na bázi "taková, jaká je" bez jakýchkoli záruk, vyjádřených nebo předpokládaných.

Nezaručujeme dostupnost, spolehlivost ani přesnost obsahu poskytovaného během workshopů nebo na serveru na Discordu.

Nejsme odpovědní za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z používání nebo neschopnosti používání služby.

Předplatitelé jsou vyzváni, aby sdíleli svůj zájem o budoucí témata workshopů nebo řečníky v dedikovaném kanálu na našem serveru na Discordu. Přestože zohledňujeme zpětnou vazbu předplatitelů, konečná rozhodnutí o obsahu workshopů a výběru řečníků zůstávají na našem uvážení.

Spolupracujeme s různými společnostmi, abychom vám poskytli exkluzivní slevy. Nicméně negarantujeme dostupnost ani kontinuitu těchto slev. Nejsme zodpovědní za jakékoli změny nebo zrušení slev nabízených našimi affiliate partnery.

Duševní vlastnictví

Veškerý obsah poskytovaný na Platformě, včetně materiálů z workshopů, videozáznamů a jakékoliv související dokumentace, je majetkem Platformy nebo jejích poskytovatelů licencí a je chráněn autorskými právy.

Předplatitelé mohu tento obsah používat pouze pro osobní a profesní rozvoj a nesmí jej reprodukovat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla bez výslovného povolení.

Změny Podmínek služby

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit Podmínky služby. Předplatitelé budou o všech změnách informováni prostřednictvím e-mailové adresy poskytnuté při registraci. Časový rámec pro předchozí oznámení je na našem uvážení. Po oznámení změn v Podmínkách služby mají předplatitelé možnost ukončit své předplatné před nabytím účinnosti nových podmínek.

Pokračováním v používání Platformy po takových změnách vyjadřujete souhlas s těmito změnami.

Ochrana dat a GDPR

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a používat pouze tak, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů a pro účely, pro které byly shromážděny.

Platné právo

Tyto Podmínky jsou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na její kolizní právní normy.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo nabízených služeb nás prosím kontaktujte na contact@slowczech.com.

Předplatným na slowczech network potvrzujete, že jste tyto Podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte být jimi vázáni.


Daniela

Arabic culture, nature, family

I’m Daniela or Danča. I enjoy working with adults from different cultural backgrounds. To me, Czech is like a beautiful forest that we explore together. Let’s play games, discover new strategies, and share our hobbies in class. I love traveling, swimming, reading, watching films, and singing in a vocal band.

Vendy

Plants, books, Spain

I am slowczech courses manager and a Prague-based Czech tutor. Let’s conquer language fears together! I know how to tailor our lessons and ask you about your goals. Is it chatting over beer, work emails, university studies, family connections? I adore languages, plants, sitcoms, books, documentaries, ping-pong, and nature trips.

Monika

Enthusiasm, minimalism, socializing

I’m Monika, or Monča, slowczech event & good mood manager. I love meaningful conversations and meeting new people. Languages and cultures are my passion.  I was living in France, England and Vietnam. As a Czech tutor, I focus on understanding your needs and creating a positive, supportive environment.

Šárka

Wine, design, languages

I’m the slowczech tutor and e-shop manager living in Brno. Having lived in Spain and Russia, I love travelling – exploring new places brings me joy. I cherish the variety and surprises that life offers. Teaching allows me to embark on adventurous journeys with my students. Let’s discover the world together!

Martina

Travelling, new ideas, optimism

I’m creative content manager and tutor from Ostrava. As a tutor, translator, and course coordinator, I understand that every student is unique and requires a personalized approach. Whether you’re refining grammar or starting from scratch, I will help you. I incorporate real-life materials. Seeing your progress brings me joy!

Maruška

Games, sarcasm, my cat

I’m Marie, your friendly tutor and slowczech network & lab manager. I love connecting with students, fostering love for learning, and indulging in some Czech language nerdiness. I’m a Prague native, and I also love getting out of the city to hike and explore. Podcasts, British comedy, DnD, and spending time with my cat!

Jindra

Nature, meditation, children

I am experienced tutor for children. I have been working with children since ever and there is no better job! In lessons love using stories, games and pictures. We always laugh a lot. Besides teaching, I enjoy meditation and spending time outside.

Michaela slowczech teacher

Michaela

Czech language, picnics, Prague

I’ve been teaching Czech since 2013, starting with native speakers and later focusing on Czech as a foreign language. It’s my calling to help you with this awesome language. In my classes, we play games, explore idioms and enjoy observing progress. Let’s talk books, movies, dogs, sun in our lessons!

Music, lgbtq+, religions

I’m Barbora, or Bára. Life is amazing with wonderful people, my husband and my child by my side. I’m lucky to have my dream job, helping people understand each other. I enjoy both learning and teaching. I love working on conversation skills and correct pronunciation. Share your stories with me!

Ema

Music, French, communication

I’m Ema (or Míša), and I fell in love with teaching Czech eight years ago. Learning a language is a journey and I am here to be your guide and help you to enjoy it. Together, we always set a destination (in a week/month/year) and create a detailed itinerary, so we don´t get lost on the way. I love travelling, hiking, yoga, music, and dancing. I have a little baby now. That’s why I also offer WhatsApp and Hybrid lessons.

Leona

Chinese, Asia, travelling

大家好!I am Lee, an experienced foreign language teacher. My background includes teaching students of all levels. I always listen to my students’ concerns, and I help them unlock their full potential. It really brings me joy to see my students make progress. Let’s get the ball rollin’! 加油加油

Petra L.

Czech culture, self-reflection, family

Since 2017, I’ve been teaching Czech to both groups and individuals. I tailor lessons to my students’ preferences, offering exam preparation or fun conversational classes. I believe that language connects us and fosters understanding. I’m also a certified teacher for children and have extensive experience working with kids.

Nicole

Canada, ecology, introvert

I started teaching in 2013 as a volunteer in a Czech village in Ukraine. After teaching in Ukraine and Canada, I joined slowczech full-time. I focus on conversation lessons. I really enjoy getting to know my students! I’m passionate about protecting the environment and volunteer for ecological organizations.

Peťa S.

Walks, my family, languages

I’m one of the lucky ones whose hobby is their job. I’ve learned ten foreign languages so far, and I’m currently learning German. I understand the challenges of learning Czech, but the feeling of finally getting it is incredible. I love traveling, reading books and spending time outdoors.

Veronika

Optimism, languages, relationships

I’m enthusiastic Czech tutor and Spanish interpreter. Tolerance, positive mind, joy and respect are priorities for me – in lessons and in life. I spent some time abroad and I also study languages, so I can understand your needs. I am fascinated by interpersonal relationships, human mind and wonders of nature.

Anička

Traditions, my daughter, meeting people

I’m Anna or rather Anička, and since 2019 I’ve been teaching Czech with a focus on interesting and entertaining methods. I prioritize conversations and dialogues to help students understand how the languages work. I aim to create a nurturing environment for you. Let’s start this wonderful language journey together!

Anna R.

Mexico, Czech language, new people

I´m freelance tutor since 2019 currently living in Mexico. I use mostly communication methods of teaching, which means we will talk a lot. I believe language lessons are not only about learning a new language, but it is a great opportunity to explore different culture, meet new people, make friends!

Eva

Nature, Russian, icecream

I am constantly looking for playful and unconventional ways of teaching. I understand the Russian soul and speak Russian myself at a native level. I can help Russian speakers avoid the pitfalls that come with the similarities between 2 languages. I am not afraid to sleep alone in the forest.

.

Premium content

The videos and podcasts from slowczech Lab complement the free version. You can find them in the respective posts, located in the red section, as shown in the image below.

illustration of how the czech material for premium members are displayed

How to use this page?

Thank you again for joining the slowczech Lab! We’ve packed as many features as we could into this subscription, so there’s a lot for you to explore.

On this page, you’ll find:

 • a direct link to the slowczech Lab’s Discord server
 • specific links on Discord to access the group lesson schedules
 • all the premium videos and podcasts, pre-filtered for your convenience
 • buttons to manage or cancel your subscription
 • our terms of use

Interesting tidbit: the illustration below depicts a “táborák”, a beloved tradition in Czechia. Friends and families gather around a campfire to relax, chat, grill buřty, and sip beer.

With slowczech, we aim to provide you with a similar atmosphere: a warm, welcoming space to meet fellow learners and practice your Czech in a no-pressure setting. Enjoy! :)

group lessons

You have the opportunity to enroll in 2 groups lessons per month.

The standard break down is between beginner and advanced students

The decision of the day and time of the lessons is based on a voting system held in Discord.

We will do our best to accomodate everyone! 

Jak používat tuto stránku?

Díky, že ses přidala do slowczech network! Do balíčku předplatného jsme zabalili opravdu spoustu funkcí. Pojďme je společně prozkoumat.

Na této stránce najdeš:

 • přímý odkaz na server Discord pro lektory
 • odkazy na Discord pro přístup ke kalendáři workshopů
 • záznamy z předcházejících workshopů
 • odkazy na slevy u našich partnerů
 • tlačítka pro správu předplatného
 • naše podmínky služby

Věděla jsi, že ilustrace níže je Magion I, první československá družice?

Eliška

business, mother, polyglote

I am slowczech founder and from my experience I know two things: beginners can understand words with time. And enjoyable input is vital for natural language acquisition. Many give up Czech due to old methods, irrelevant vocabulary or overwhelming grammar. Let’s change that and make learning Czech exciting and effective.